1
Bạn cần hỗ trợ?

SEA GAMES 31 TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC TỔ CHỨC TỪ 21/11/2021

Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 379/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games.

 

NGHIÊM CẤM LỢI DỤNG TỔ CHỨC DÂNG SAO GIẢI HẠN ĐỂ TRỤC LỢI

Đây là nội dung trong Công văn số 4323/BVHTTDL-VHCS do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) ban hành ngày 19/11/2020 về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021.

 

THÀNH LẬP MỚI HỢP TÁC XÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ 100% CHI PHÍ

Đây là nội dung trong Quyết định số 1804/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

 
 

BAN HÀNH 63 BIỂU MẪU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN

Bộ Tài chính mới đây vừa ban hành Thông tư số 90/2020/TT-BTC quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

 
 

ĐẨY MẠNH KẾT NỐI DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI, DÂN CƯ VỚI DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG

Đây là nội dung trong Nghị quyết số 172/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/11/2020 về chính sách phát triển nghề công chứng.

 
 

ĐẾN 2025, HÀ NỘI LẮP ĐẶT ĐỒNG BỘ ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Nội dung này được đề cập tại Kế hoạch 225/KH-UBND do Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành ngày 18/11/2020.

 
 

ĐẠI LÝ ĐƯỢC THƯỞNG ĐẾN 100% HOA HỒNG CỦA GÓI BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Đây là nội dung trong Thông tư số 89/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017...

 
 

ĐÃ CÓ NGHỊ ĐỊNH 135/2020 VỀ TUỔI NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động từ ngày 01/01/2021.

 
 

TỔNG CỤC THUẾ GIỚI THIỆU ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 125/2020

Một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và triển khai thực hiện Nghị định 125/2020/NĐ-CP vừa được Tổng cục Thuế ban hành tại Công văn số 4818/TCT-PC ngày

 
 

KÝ HỢP ĐỒNG KHÁM CHỮA BỆNH BHYT 2021 TRƯỚC 31/12/2020

Ngày 10/11/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 3537/BHXH-CSYT hướng dẫn tổ chức ký và thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021.

 
 

Trang 1 trong tổng số 184

You are here:

Khách hàng tiêu biểu