1
Bạn cần hỗ trợ?

Nhãn hiệu

 • Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu trước khi đăng ký;
 • Tra cứu về việc sử dụng nhãn hiệu làm cơ sở để Hủy nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng hoặc Phản đối yêu cầu hủy nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng;
 • Nộp đơn đăng ký;
 • Sửa Đơn, Sửa Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu liên quan đến mẫu nhãn, sản phẩm dịch vụ, tên, địa chỉ chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Soạn thảo, dịch, đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu;
 • Phó bản, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Khiếu nại liên quan tới việc Từ chối bảo hộ, Phản đối, Hủy hiệu lực nhãn hiệu;
 • Phản đối, Chấm dứt, Hủy hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp quyền SHCN đối với nhãn hiệu;
 • Tham gia thương lượng / hòa giải / đại diện tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong lĩnh vực SHTT.
 

Bản quyền tác giả

 • Nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm Logo, tác phẩm hình, viết, tranh, phần mềm, website…;
 • Tư vấn và Soạn thảo Hợp đồng chuyển giao quyền tác giả và các hợp đồng có liên quan đến quyền tác giả;
 • Tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp, vi phạm bản quyền.
 
 

Kiểu dáng công nghiệp

 • Tra cứu và cung cấp thông tin liên quan đến kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn về khả năng bảo hộ và sử dụng KDCN;
 • Nộp đơn đăng ký;
 • Phản đối, khiếu nại và hủy hiệu lực Bằng độc quyền KDCN;
 • Chuyển nhượng Đơn, chuyển nhượng Bằng độc quyền KDCN;
 • Sửa đổi Đơn, Sửa Bằng độc quyền KDCN;
 • Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền KDCN.
 
 

Sáng chế, Giải pháp hữu ích

 • Tư vấn về khả năng đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Tra cứu và cung cấp thông tin sáng chế ở Việt Nam và nước ngoài;
 • Viết bản mô tả, Soạn thảo và Nộp đơn đăng ký bảo hộ SC/GPHI;
 • Phản đối, Khiếu nại và Hủy hiệu lực Bằng độc quyền SC/GPHI;
 • Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền SC/GPHI;
 • Sửa Đơn, Sửa Bằng độc quyền SC/GPHI;
 • Chuyển nhượng, Li-xăng Sáng chế/GPHI;
 • Tư vấn về vi phạm sáng chế và biện pháp xử lý vi phạm.
 
 

Chống cạnh tranh không lành mạnh

 • Tư vấn liên quan đến việc xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh, biện pháp xử lý, trình tự thủ tục tố tụng cạnh tranh…
 • Đại diện pháp lý giải quyết các vụ việc xâm phạm bí mật kinh doanh và chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật về việc xuất nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam và nước ngoài để tránh vi phạm nhãn hiệu của đơn vị khác.
 
 

Tên thương mại

 • Tư vấn về bảo hộ tên thương mại trong mối liên hệ với nhãn hiệu và tên miền;
 • Tiến hành thủ tục chống lại hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với tên thương mại, đòi bồi thường và hủy bỏ việc đăng ký tên thương mại.
 
 

Trang 1 trong tổng số 3

You are here:

Khách hàng tiêu biểu