1
Bạn cần hỗ trợ?

Nhãn hiệu

 • Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu trước khi đăng ký;
 • Tra cứu về việc sử dụng nhãn hiệu làm cơ sở để Hủy nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng hoặc Phản đối yêu cầu hủy nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng;
 • Nộp đơn đăng ký;
 • Sửa Đơn, Sửa Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu liên quan đến mẫu nhãn, sản phẩm dịch vụ, tên, địa chỉ chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Soạn thảo, dịch, đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu;
 • Phó bản, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Khiếu nại liên quan tới việc Từ chối bảo hộ, Phản đối, Hủy hiệu lực nhãn hiệu;
 • Phản đối, Chấm dứt, Hủy hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp quyền SHCN đối với nhãn hiệu;
 • Tham gia thương lượng / hòa giải / đại diện tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong lĩnh vực SHTT.
You are here:

Khách hàng tiêu biểu