1
Bạn cần hỗ trợ?

Ý KIẾN MỚI NHẤT CỦA THỦ TƯỚNG VỀ VIỆC MỞ LẠI CHUYẾN BAY QUỐC TẾ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 9216/VPCP-KGVX ngày 04/11/2020 về việc mở lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách vào Việt Nam.

Xét đề nghị về việc tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam về nước trên các chuyến bay thương mại để bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phó Thủ tướng đã có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là Hà Nội, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh mở rộng khu cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú cho người nhập cảnh kể cả người nước ngoài và người Việt Nam về nước trên các chuyến bay thương mại;

- Cần phối hợp giữa các cơ quan liên quan để điều phối việc cách ly người nhập cảnh, đảm bảo phòng chống dịch bệnh an toàn, hiệu quả và tạo điều kiện cho hoạt động khách sạn, cơ sở lưu trú;

Đặc biệt, Công văn nêu rõ, kinh phí cách ly do người cách ly tự chi trả. Trước đó, ngày 15/9/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 7713/VPCP-KTTH về việc thu phí cách ly y tế tập trung với trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 24/8/2020, người nhập cảnh vào Việt Nam có nhu cầu cách ly tại khách sạn, resort… và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì tự chi trả các chi phí ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly theo mức giá do địa điểm cách ly quy định.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu