1
Bạn cần hỗ trợ?

MỨC LƯƠNG GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẾN 11,92 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 quy định cách xếp lương với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Theo đó, giảng viên giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm gồm 03 chức danh: Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I); Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) và Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) và được xếp lương cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng/tháng

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I)

Hệ số lương

6.2

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

 

 

 

Lương

9.238

9.7744

10.3108

10.8472

11.3836

11.92

 

 

 

Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II)

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

 

Lương

6.556

7.0626

7.5692

8.0758

8.5824

9.089

9.5956

10.1022

 

Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III)

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Lương

3.4866

3.9783

4.47

4.9617

5.4534

5.9451

6.4368

6.9285

7.4202

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/11/2020.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu