1
Bạn cần hỗ trợ?

4 CÁCH VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG LŨ LỤT MỚI NHẤT

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra tại Hướng dẫn số 38/HD-MTTW-BTT.

Cụ thể, Hướng dẫn nêu rõ 04 hình thức ủng hộ và tiếp nhận gồm:

Chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước:

Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Số tài khoản: 3713.0.1058784.00000

Mã đơn vị QHNS: 1058784

Tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước

Chuyển khoản qua ngân hàng

Tài khoản tiền Việt Nam

Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương

Số tài khoản: 001.1.00.193241.8

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Tài khoản ngoại tệ

Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương

Số tài khoản: 001.1.37.193253.8

Tại sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Ủng hộ bằng tiền mặt

Đơn vị tiếp nhận: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phòng 109 và 111 nhà B, số 46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủng hộ bằng hiện vật

Nếu ủng hộ bằng hàng (chưa sử dụng) thì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ các cấp để phân bổ và chuyển trực tiếp các địa phương bị thiệt hại do lũ lụt.

Hướng dẫn này được ban hành ngày 19/10/2020.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu