1
Bạn cần hỗ trợ?

6 SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 1 SỬ DỤNG TỪ NĂM HỌC 2020 - 2021

Ngày 20/01/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 180/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong những năm học tới đây.

Danh mục các sách giáo khoa này bao gồm:

STT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Tiếng Anh 1

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương Quỳnh Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2

Tiếng Anh 1

(Family and Friends)

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3

Tiếng Anh 1

(English Discovery)

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

4

Tiếng Anh 1

(I-learn Smart Star)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

5

Tiếng Anh 1

(Explore Our World)

Nguyễn Quốc Hùng (Chủ biên), Đỗ Thị Kim Thanh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

6

Tiếng Anh 1

(Macmillan Next Move)

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Cường.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/01/2020.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu