1
Bạn cần hỗ trợ?

TP. HỒ CHÍ MINH: THÀNH LẬP TỔ DÂN PHỐ KHI CÓ 450 HỘ TRỞ LÊN

Ngày 15/01/2020, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 53/QĐ-BNV sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Theo đó, khi khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền cấp xã, tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố yêu cầu thành lập thôn mới, tổ dân phố mới thì phải đáp ứng điều kiện về quy mô:

- TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh: Có từ 450 hộ gia đình trở lên;

- Tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh trung du, miền núi phía bắc: Có từ 200 hộ trở lên;

- Tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh miền Trung: Có từ 300 hộ gia đình trở lên;

- Tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh miền Nam: Có từ 400 hộ gia đình trở lên…

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ gồm tờ trình, đề án thành lập, biên bản lấy ý kiến toàn thể cử tri…, không quá 15 ngày làm việc, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ ra Nghị quyết thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

Thủ tục hành chính này không mất lệ phí...

You are here:

Khách hàng tiêu biểu