1
Bạn cần hỗ trợ?

MỖI NGƯỜI DÂN SẼ CÓ DUY NHẤT MỘT MÃ SỐ ĐỊNH DANH Y TẾ

Để tránh trùng lặp và giúp đồng bộ hồ sơ y tế, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 4376 về quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.

Theo đó, mã định danh y tế (viết tắt là ID) là nhóm dữ liệu được sử dụng để nhận biết 01 cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mỗi người dân sẽ có một ID duy nhất và tồn tại suốt đời. Mã này được sinh tự động từ hệ thống mã định danh của Bộ Y tế, gồm các đặc tính cơ bản:

- Luôn sẵn sàng để có thể sử dụng ở bất cứ đâu;

- Có khả năng liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống khác;

- Có khả năng định danh duy nhất cho 01 cá nhân…

You are here:

Khách hàng tiêu biểu