1
Bạn cần hỗ trợ?

Sử dụng Sáng chế của đối thủ cạnh tranh

Nếu bạn sử dụng một sản phẩm mới hoặc được cải tiến được bảo hộ độc quyền sáng chế của đối thủ cạnh tranh nhưng bạn không có lựa chọn nào khác mà phải giải quyết việc đó, đặc biệt là khi sự việc tương đối dễ để đối thủ cạnh tranh nhận ra rằng sản phẩm của bạn xâm phạm độc quyền sáng chế của họ, đối thủ cạnh tranh sẽ tiến hành các hành động pháp lý về hành vi xâm phạm phát hiện được, và đối thủ cạnh tranh đã thuê được luật sư sáng chế giỏi. Đầu tiên, phải xem xét cẩn thận sáng chế của đối thủ cạnh tranh và tình trạng kỹ thuật có liên quan để xác định sản phẩm của bạn có thực sự xâm phạm các quyền sáng chế của đối thủ cạnh tranh hay không. Nếu có, thì kiểm tra xem liệu công ty bạn có thể sáng chế xung quanh sáng chế đó dễ dàng và nhanh, ví dụ, bằng cách loại bỏ một số yếu tố kỹ thuật quan trọng nào đó hoặc thay thế một yếu tố kỹ thuật quan trọng bằng các yếu tố kỹ thuật khác có chức năng tương tự. Kiểm tra pháp lý cơ bản về hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế xem liệu sản phẩm của bạn có sử dụng mọi yếu tố kỹ thuật của một điểm yêu cầu bảo hộ có trong bằng độc quyền sáng chế được cấp hay không. Nếu bạn phát triển một sản phẩm không chứa ít nhất một trong số các yếu tố kỹ thuật được yêu cầu bảo hộ trong sáng chế của đối thủ cạnh tranh thì bạn không xâm phạm nó.
Trong thực tế, bạn có thể tạo ra sản phẩm tốt hơn mà sau đó có thể thống trị thị trường, và tất nhiên, sáng chế được bảo hộ độc quyền là của bạn. Nếu không thể tìm thấy một yếu tố kỹ thuật mà bạn có thể loại bỏ trong sáng chế của đối thủ cạnh tranh thì hãy cố gắng tìm một yếu tố kỹ thuật mà có thể làm thay đổi chức năng khác đi, mặc dù về mặt kết cấu có thể giống nhau hoặc tương đương.

Nếu không thể tạo sáng chế xung quan sáng chế được bảo hộ thì hãy kiểm tra xem bạn có lợi thế hoặc tài sản nào mà đối thủ cạnh tranh muốn tiếp cận để bạn sử dụng nhằm tham gia một quan hệ đối tác kinh doanh chiến lược hoặc được cấp giấy phép sử dụng sáng chế của đối thủ cạnh tranh đó hay không. Nếu không có bất kỳ cái gì thì bạn phải thận trọng và không nên liều lĩnh đưa ra thị trường một sản phẩm như vậy.

Nếu chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế không có hành đồng gì liên quan đến hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế của họ trên thị trường thí có nghĩa là các đối thủ cạnh tranh sớm hay muộn sẽ cố gắng sản xuất các sản phẩm tương tự hoặc giống hệt. Trong một số trường hợp, các đối thủ cạnh tranh có thể được hưởng lợi từ quy mô kinh tế, sự tiếp cận thị trường lớn hơn hoặc tiếp cận nguồn lực rẻ hơn, và do đó, có thể sản xuất sản phẩm tương tự hoặc giống hệt ở mức giá rẻ hơn, bằng cách gây áp lực lớn cho nhà sáng tạo sản phẩm gốc. Đôi khi, điều này có thể
làm suy giảm lợi nhuận hoặc gạt nhà sáng tạo sản phẩm ra khỏi hoạt động kinh doanh bởi vì các sản phẩm đại trà thường chiếm lĩnh thị trường và thu hút được nhiều khách hàng hơn so với sản phẩm gốc.

Tham khảo thêm về:

•   Thực thi quyền đối với Sáng chế

Trách nhiệm chính trong việc xác định, giám sát và thực hiện hành động chống lại người bắt  chước hoặc người xâm phạm độc quyền sáng chế thuộc về chủ sở hữu sáng chế.
Các biện pháp mà chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế có thể áp dụng bao gồm:


1. Lệnh cấm của tòa án
Lệnh của tòa án yêu cầu một chủ thể tạm dừng thực hiện một hành vi nhất định. Đối với công ty, lệnh của tòa án còn có thể có nghĩa là lệnh không cho bán sản phẩm bị coi là xâm phạm.

2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại
Việc yêu cầu bồi thường thiệt hại thường căn cứ trên lợi nhuận bị mất hoặc số tiền phí li-xăng thu được, nhưng sẽ không thấp hơn so với khoản tiền phí hợp lý để được sử dụng sáng chế được bảo hộ đối với người có hành vi xâm phạm quyền.

•    Biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án: Trọng tài hoặc hòa giải

Ở một số nước, việc giải quyết tranh chấp đã trở thành một công cụ ngày càng phổ biến về bảo vệ quyền đối với sáng chế, được khuyến khích bởi các biện pháp bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, tốt nhất là các công ty nên tránh các vụ tranh chấp liên quan đến sáng chế, dù lớn hay nhỏ. Thay vì tiến hành một vụ kiện, nếu cả hai Bên đồng ý thì toàn bộ hành vi xâm phạm quyền có thể được giải quyết thông qua thương lượng dưới hình thức trọng tài hoặc hòa giải.
Một ưu điểm của việc hòa giải là các Bên có thể kiểm soát được quá trình giải quyết tranh chấp. Như vậy, nó có thể giúp các Bên bảo vệ được các quan hệ kinh doanh tốt với doanh nghiệp khác mà họ có thể muốn hợp tác trong tương lai. Trọng tài thường có ưu điểm là một thủ tục không chính thức và có thời gian giải quyết ngắn hơn so với thủ tục tố tụng ở tòa án, và quyết định của trọng tài thường dễ dàng thi hành hơn trên bình diện quốc tế.


Để hiểu được tất cả những vấn đề này và những vấn đề liên quan khác sẽ diễn ra như thế nào, xin hãy theo dõi các nội dung chúng tôi sẽ gửi tới các bạn trong bài viết tiếp theo, khám phá thế giới sở hữu trí tuệ và những cơ hội mà sở hữu trí tuệ có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu