1
Bạn c�n h� tr�?

Dịch vụ hỗ trợ pháp lý khác

  • Tư vấn và cung cấp các ý kiến, quan điểm pháp lý, quy định pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến: Lao động – Nhân sự; Bất động sản – Xây dựng; Tài chính, ngân hàng – Chứng khoán; Thuế - Hải quan – Xuất nhập khẩu;…
  • Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên;
  • Dịch thuật giấy tờ, tài liệu, văn bản, hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu pháp lý khác;
  • Hỗ trợ, sắp xếp công chứng, chứng thực giấy tờ, tài liệu, văn bản, hợp đồng, thỏa thuận và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;
  • Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu;
You are here:

Khách hàng tiêu biểu