1
Bạn cần hỗ trợ?

Tên thương mại

  • Tư vấn về bảo hộ tên thương mại trong mối liên hệ với nhãn hiệu và tên miền;
  • Tiến hành thủ tục chống lại hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với tên thương mại, đòi bồi thường và hủy bỏ việc đăng ký tên thương mại.
You are here:

Khách hàng tiêu biểu