1
Bạn c�n h� tr�?

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn chính sách và cách thức

Tư vấn về chính sách của Việt Nam liên quan đến sáp nhập và mua bán công ty, bao gồm cả việc sát nhập và mua bán công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam hoặc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;

Tư vấn về các giao dịch, dựa trên các phân tích pháp lý và điều kiện luật định và khả năng đạt được sự phê chuẩn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Tư vấn các giải pháp và cách tiếp cận thích hợp để thực hiện đầy đủ giao dịch.

Soạn thảo tài liệu

Tư vấn các tài liệu và thủ tục cần thiết để đạt được sự chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị tài liệu và hoàn tất thủ tục pháp lý;

Đánh giá và cung cấp dịch vụ pháp lý dựa trên các tài liệu do khách hàng cung cấp liên quan đến giao dịch với đề xuất pháp lý hoặc cảnh báo;

Hỗ trợ khách hàng trong chuẩn bị hoặc soạn thảo tài liệu liên quan đến giao dịch.

Đàm phán

Hỗ trợ hoặc đại diện cho khách hàng trong đàm phán với các đối tác của khách hàng;

Hỗ trợ hoặc đại diện trực tiếp cho khách hàng trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong hoạt động giao dịch và giấy tờ;

Trợ giúp tư vấn trong việc chuẩn bị soạn thảo các tài liệu cho đàm phán với các đề xuất pháp lý hoặc các cảnh báo cho cuộc đàm phán.

Đăng ký giao dịch

Đại diện cho khách hàng trình hồ sơ tài liệu xin cấp đăng ký quyền sở hữu, các quyền liên quan đến sáp nhập, mua bán công ty với cơ quan thẩm quyền Việt Nam;

Tư vấn và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan thẩm quyền Việt Nam về các giao dịch theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Báo cáo nghiên cứu pháp lý

Giúp khách hàng thực hiện nghiên cứu pháp lý cẩn trọng về công ty, tài sản được sáp nhập, mua bán và đưa ra các giải pháp, chiến lược và khuyến cáo về mặt pháp lý có thể cần lưu ý trong giao dịch sáp nhập, mua bán công ty.

Để được tư vấn và hỗ trợ thêm về dịch vụ Sở hữu trí tuệ hoặc các dịch vụ tư vấn khác của Chúng tôi, Quý Khách hàng vui lòng liện hệ theo thông tin:

CÔNG TY ENCOLAWS

Địa chỉ: 9 Tô Hiến Thành, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3943 3614; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.encovietnam.com

You are here:

Khách hàng tiêu biểu