1
Bạn c�n h� tr�?

GIÁ PHÁT ĐIỆN, HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN TỪ NGÀY 01/6/2024

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 về quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.

 

THỜI HẠN NỘP CHI PHÍ THAM GIA ĐẤU THẦU

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 05/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ MẪU HỒ SƠ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Ngày 26/4/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 
 

ĐÃ CÓ THÔNG TƯ MỚI HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

Ngày 17/4/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

 
 

HỒ SƠ TUYỂN CHỌN TỔ VIÊN TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ CƠ SỞ

Bộ Công an hướng dẫn hồ sơ tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

 
 

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Ngày 22/4/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1187/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
 

ĐIỀU KIỆN CHI THU NHẬP TĂNG THÊM CHO CÔNG CHỨC TẠI TP. HCM

Ngày 02/5/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định 20/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

 
 

Ô TÔ ĐƯỢC MIỄN KIỂM ĐỊNH LẦN ĐẦU VẪN PHẢI NỘP TIỀN LẬP HỒ SƠ

Bộ Giao thông Vận tải quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới tại Thông tư 11/2024/TT-BGTVT ngày 26/4/2024.

 
 

HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI KHOẢN CHI NGHỈ MÁT CỦA NHÂN VIÊN

Đây là nội dung nêu tại Công văn 1664/CTQNI-TTHT ngày 26/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi nghỉ mát của cán bộ nhân viên.

 
 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2024

Ngày 26/4/2024, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo 365/TB-TCT về Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024.

 
 

Trang 1 trong tổng số 290

You are here:

Khách hàng tiêu biểu