1
Bạn cần hỗ trợ?

TỪ 01/8/2022, SIM SỐ MỚI PHẢI XÁC THỰC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Ngày 15/6/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 174/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kết nối thông tin thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác.

 

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 16/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 721/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

TỪ 2023, THI ĐẠI HỌC CHỈ ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN KHU VỰC TRONG 2 NĂM

Đây là một trong những quy định mới tại Quy chế tuyển sinh đại học ban hành kèm Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
 

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Ngày 10/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2466/BNV-TCCB về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức.

 
 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ÁP DỤNG LÃI SUẤT RÚT TRƯỚC HẠN TIỀN GỬI

Ngày 16/6/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 
 

TIÊU CHUẨN MỚI VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC KẾ TOÁN, THUẾ, HẢI QUAN

Ngày 03/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

 
 

NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG TĂNG ĐẾN 760.000 ĐỒNG/THÁNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

Do có sự điều chỉnh về mức lương tối thiểu vùng cũng như địa bàn áp dụng tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ, nhiều nơi có thể được tăng đến 760.000 đồng/tháng lương tối thiểu vùng.

 
 

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VỚI LAO ĐỘNG ĐÃ QUA ĐÀO TẠO

Ngày 17/6/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng ban hành Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng.

 
 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA HỆ THỐNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 
 

KHÔNG CHẤP HÀNH LỆNH GỌI NHẬP NGŨ SẼ BỊ PHẠT ĐẾN 75 TRIỆU ĐỒNG

Đây là quy định mới được bổ sung theo Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

 
 

Trang 1 trong tổng số 238

You are here:

Khách hàng tiêu biểu