1
Bạn c�n h� tr�?

CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪNG LẦN BÁN HÀNG

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

 

ĐÃ CÓ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP THPT TỪ NĂM 2025

Ngày 28/11/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt "Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông từ năm 2025".

 

XẾP LƯƠNG GIÁO VIÊN TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC TỪ 15/01/2024

Ngày 28/11/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 22/2023/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học.

 
 

ĐÃ CÓ QUY CHẾ TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC

Ngày 29/11/2023, Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại Thông tư 17/2023/TT-BNV.

 
 

TỪ 01/7/2024: BỎ HẾT THU NHẬP ĐẶC THÙ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị quyết 104/2023/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Cụ thể:

 
 

TP. HCM HƯỚNG DẪN BÁO CÁO SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn về báo cáo sử dụng lao động tại Công văn 25985/SLĐTBXH-VLATLĐ.

 
 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MÃ ĐỐI TƯỢNG TRÊN THẺ BHYT TỪ NGÀY 03/12/2023

Ngày 27/11/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1697/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 
 

CHÍNH PHỦ SỬA QUY ĐỊNH VỀ THU NỘP PHÍ, LỆ PHÍ TỪ 12/01/2024

Ngày 28/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

 
 

CHÍNH THỨC: TỪ NAY, THỨ NĂM HÀNG TUẦN SẼ ĐIỀU CHỈNH GIÁ XĂNG

Một số quy định về kinh doanh xăng dầu trong đó có quy định sẽ điều chỉnh giá xăng vào thứ Năm hằng tuần được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 80/2023/NĐ-CP ban hành ngày 17/11/2023.

 
 

ĐÃ CÓ THÔNG TƯ MỚI VỀ ĐỊNH MỨC GIÁO VIÊN TỪ NGÀY 16/12/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành 02 Thông tư mới hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

 
 

Trang 1 trong tổng số 279

You are here:

Khách hàng tiêu biểu