1
Bạn cần hỗ trợ?

TĂNG TRỢ CẤP CHO NGƯỜI CAO TUỔI KHÔNG CÓ LƯƠNG HƯU TỪ 01/7/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 tới đây.

 

ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN VỀ TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI SỔ HỘ KHẨU TỪ 01/7/2021

Luật Cư trú năm 2020 đã quy định nhiều trường hợp bị thu hồi Sổ hộ khẩu và mới đây, Bộ Công an đã hướng dẫn chi tiết về các trường hợp này tại Thông tư số 55/2021/TT-BCA.

 

TỪ 01/7/2021, SỬ DỤNG MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ MỚI

Để quy định về biểu mẫu, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú mới từ ngày 01/7/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 56/2021/TT-BCA.

 
 

CHỈ ĐẠO MỚI NHẤT VỀ BỎ CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Sau đề nghị của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến mới nhất về các loại chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức tại Công văn số 3845/VPCP-TCCV ngày 10/6/2021.

 
 

SẮP CÓ NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NLĐ GẶP KHÓ KHĂN VÌ COVID

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 157/TB-VPCP nêu kết luận của Thủ tướng về dự thảo Nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn vì Covid-19.

 
 

BỎ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC VỚI CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH, VĂN THƯ

Nội dung này được Bộ Nội vụ quy định cụ thể tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

 
 

RÀ SOÁT LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỂ TÍNH MỨC LƯƠNG CHO NĂM 2022

Để có cơ sở đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng thời gian tới, đặc biệt là năm 2022, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1517/LĐTBXH-QHLÐTL đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện lương tối thiểu vùng thời gian qua.

 
 

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU XEM XÉT GIẢM GIỜ LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

 
 

ĐÃ CÓ THÔNG TƯ 40/2021 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THUẾ HỘ KINH DOANH

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

 
 

ĐỀ NGHỊ CHẤN CHỈNH VIỆC NGHỆ SĨ QUẢNG CÁO SAI SỰ THẬT

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn 1854/BVHTTDL-NTBD về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật.

 
 

Trang 1 trong tổng số 205

You are here:

Khách hàng tiêu biểu