1
Bạn c�n h� tr�?

Hợp đồng – Giao dịch thương mại

Tư vấn, soạn thảo, chỉnh sửa các loại Hợp đồng kinh tế; Hợp đồng mua bán; Hợp đồng đại lý; Hợp đồng chuyển nhượng và các dạng Hợp đồng khác trong các giao dịch dân sự và kinh doanh thương mại;

Tư vấn, soạn thảo, chỉnh sửa các Văn bản, Thỏa thuận, Biên bản ghi nhớ trong các giao dịch dân sự và kinh doanh thương mại;

Tư vấn giải quyết thông qua đàm phán, thương lượng các tranh chấp phát sinh liên quan đến các Hợp đồng, Thỏa thuận, các giao dịch dân sự và kinh doanh thương mại; và/hoặc là đại diện pháp lý tham gia giải quyết vụ việc;

You are here:

Khách hàng tiêu biểu