1
Bạn c�n h� tr�?

Nhãn hiệu

Các dịch vụ Encolaws hỗ trợ Khách hàng bao gồm việc tư vấn và thực hiện các thủ tục sau đây:
•    Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu trước khi đăng ký (Trademark Search);
•    Tra cứu về việc sử dụng nhãn hiệu làm cơ sở để Hủy nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng hoặc Phản đối yêu cầu hủy nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng (Search for use of mark);
•    Tra cứu Chủ sở hữu nhãn hiệu (Owner Search)
•    Nộp đơn Đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam (Filing new trademark application);
•    Nộp đơn Đăng ký Nhãn hiệu tại Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Phillippins, Myanmar, Cambodia, Lào, Thái Lan, Đức, Mỹ, các nước ASEAN và các nước khác thuộc Châu Á, EU và các nước khác trên thế giới / Filing new trademark application for registration in Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Phillipins, Myanmar, Cambodia, Laos, Thailand, Germany, US, ASEAN countries, EU countries and other countries in the world;

 

Bản quyền tác giả

Encolaws hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tư vấn pháp luật và thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan tới lĩnh vực bản quyền tác giả như sau:

- Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Đăng ký Quyền tác giả cho tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng (Logo/bộ nhận diện thương hiệu/hình ảnh thiết kế sản phẩm/bao bì sản phẩm/thiết kế giao diện website…);

- Đăng ký Quyền tác giả cho tác phẩm viết (sách, giáo trình, bài phát biểu, tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, tác phẩm thơ ca…);

- Đăng ký Quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc;

 
 

Kiểu dáng công nghiệp

 • Tra cứu và cung cấp thông tin liên quan đến kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn về khả năng bảo hộ và sử dụng KDCN;
 • Nộp đơn đăng ký;
 • Phản đối, khiếu nại và hủy hiệu lực Bằng độc quyền KDCN;
 • Chuyển nhượng Đơn, chuyển nhượng Bằng độc quyền KDCN;
 • Sửa đổi Đơn, Sửa Bằng độc quyền KDCN;
 • Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền KDCN.
 
 

Sáng chế, Giải pháp hữu ích

 • Tư vấn về khả năng đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Tra cứu và cung cấp thông tin sáng chế ở Việt Nam và nước ngoài;
 • Viết bản mô tả, Soạn thảo và Nộp đơn đăng ký bảo hộ SC/GPHI;
 • Phản đối, Khiếu nại và Hủy hiệu lực Bằng độc quyền SC/GPHI;
 • Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền SC/GPHI;
 • Sửa Đơn, Sửa Bằng độc quyền SC/GPHI;
 • Chuyển nhượng, Li-xăng Sáng chế/GPHI;
 • Tư vấn về vi phạm sáng chế và biện pháp xử lý vi phạm.
 
 

Chống cạnh tranh không lành mạnh

 • Tư vấn liên quan đến việc xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh, biện pháp xử lý, trình tự thủ tục tố tụng cạnh tranh…
 • Đại diện pháp lý giải quyết các vụ việc xâm phạm bí mật kinh doanh và chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật về việc xuất nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam và nước ngoài để tránh vi phạm nhãn hiệu của đơn vị khác.
 
 

Tên thương mại

 • Tư vấn về bảo hộ tên thương mại trong mối liên hệ với nhãn hiệu và tên miền;
 • Tiến hành thủ tục chống lại hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với tên thương mại, đòi bồi thường và hủy bỏ việc đăng ký tên thương mại.
 
 

Trang 1 trong tổng số 3

You are here:

Khách hàng tiêu biểu