1
Bạn c�n h� tr�?

Kiểu dáng công nghiệp

  • Tra cứu và cung cấp thông tin liên quan đến kiểu dáng công nghiệp;
  • Tư vấn về khả năng bảo hộ và sử dụng KDCN;
  • Nộp đơn đăng ký;
  • Phản đối, khiếu nại và hủy hiệu lực Bằng độc quyền KDCN;
  • Chuyển nhượng Đơn, chuyển nhượng Bằng độc quyền KDCN;
  • Sửa đổi Đơn, Sửa Bằng độc quyền KDCN;
  • Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền KDCN.
You are here:

Khách hàng tiêu biểu