1
Bạn c�n h� tr�?

Tài chính - Ngân hàng

Xem xét và tư vấn pháp lý

Đánh giá và tư vấn về các giao dịch cho vay với các  phân tích về điểm yếu và rủi ro;

Cơ cấu giao dịch cho vay và đưa ra các đề xuất mới đối với việc bảo đảm tiền vay;

Tư vấn tất cả khía cạnh pháp lý và thực tiễn đối với việc cho vay và các giao dịch tài chính, đặc biệt đối với các khoản cho vay hợp vốn;

Cung cấp ý kiến pháp lý khẳng định tính hợp pháp của giao dịch đối với pháp luật Việt Nam.

Chuẩn bị các tài liệu

Hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng vay, các hợp đồng bảo đảm, cam kết đấu thầu, cam kết thực nghiện nghĩa vụ, và các bảo lãnh tuỳ theo từng trường hợp theo yêu cầu của giao dịch;

Tư vấn, phân tích các rủi ro pháp lý trên các tài liệu giao dịch của khoản vay.

Đàm phán

Đại diện cho khách hàng trong giao dịch đàm phán,  bao gồm cả các hợp đồng tài liệu liên quan đến bên thứ ba hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp pháp lý phù hợp nhằm thực hiện các giao dịch

Đăng ký giao dịch/đạt được các chấp thuận;

Đại diện cho khách hàng đệ trình hồ sơ xin đăng ký  giao dịch bảo đảm tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Trợ giúp hoặc đại diện cho khách hàng trong việc thực hiện giải trình và thỏa thuận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đăng ký giao dịch/đạt được các chấp thuận

Đại diện cho khách hàng đệ trình hồ sơ xin đăng ký  giao dịch bảo đảm tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Trợ giúp hoặc đại diện cho khách hàng trong việc thực hiện giải trình và thỏa thuận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để được tư vấn và hỗ trợ thêm về dịch vụ Sở hữu trí tuệ hoặc các dịch vụ tư vấn khác của Chúng tôi, Quý Khách hàng vui lòng liện hệ theo thông tin:

CÔNG TY ENCOLAWS

Địa chỉ: 9 Tô Hiến Thành, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3943 3614; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.encovietnam.com

You are here:

Khách hàng tiêu biểu