1
Bạn c�n h� tr�?

ĐÃ CÓ THÔNG TƯ MỚI HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

Ngày 17/4/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Thông tư này hướng dẫn kế toán cho các đơn vị:

- Cơ quan nhà nước (trừ Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn sử dụng ngân sách cấp xã);

- Đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp);

- Tổ chức chính trị - xã hội; Tổ chức chính trị; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác là đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

- Cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao quản lý và ghi sổ kế toán tài sản theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, doanh nghiệp được giao quản lý tài sản không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp áp dụng các tài khoản ngoài bảng quy định tại Thông tư này để ghi sổ kế toán.

Trường hợp doanh nghiệp được giao quản lý tài sản tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì hạch toán theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác không phải là đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có thể áp dụng chế độ kế toán này phù hợp với hoạt động của mình.

Thông tư 24/2024/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2025.

Note:

- Trên đây là nội dung tóm tắt. Nếu Quý khách còn vướng mắc, và có yêu tư vấn chi tiết vui lòng gửi về Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu