1
Bạn cần hỗ trợ?

NHIỀU TRƯỜNG BẮT BUỘC HỌC TIẾNG HÀN, TIẾNG ĐỨC TỪ LỚP 3 - LỚP 12

Bộ Giáo dục Đào tạo mới đây đã ban hành Quyết định 712/QĐ-BGDĐT Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2021.

Theo Quyết định này, nội dung cơ bản của Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn, Tiếng Đức giúp học sinh có một công cụ giao tiếp mới, hình thành và phát triển cho học sinh năng lực giao tiếp bằng tiếng Đức, tiếng Hàn thông qua các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

Kết thúc chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Đức, Tiếng Hàn học sinh có khả năng giao tiếp đạt trình độ bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tạo nền tảng cho học sinh sử dụng ngoại ngữ trong học tập, hình thành thói quen học tập suốt đời để trở thành những công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập.

Ngoài ra, giúp học sinh có được những kiến thức cơ bản về các nền văn hóa khu vực các quốc gia nói tiếng Đức, tiếng Hàn, góp phần hình thành thái độ và tình cảm tích cực đối với các nền văn hóa này...

Như vậy, học sinh nhiều trường (được chọn thí điểm) sẽ phải học tiếng Hàn, tiếng Đức bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12.

"Ngoại ngữ 1” là ngoại ngữ bắt buộc. Quy định của Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT cho phép học sinh được lựa chọn 01 trong 04 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc làm ngoại ngữ 1.

Năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung quy định về việc Tiếng Nhật được dạy và học trong trường phổ thông như ngoại ngữ thứ 01 hoặc ngoại ngữ 02 tùy theo nhu cầu và lựa chọn của các địa phương và trường học.

Sau khi ban hành Quyết định 712 năm 2021, với việc ban hành thêm 02 thứ tiếng (tiếng Hàn và Đức), hiện ngoại ngữ 1 sẽ có 7 thứ tiếng gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Đức. Các trường sẽ bắt buộc chọn dạy 01 trong 07 thứ tiếng trên.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu