1
Bạn cần hỗ trợ?

HÀ NỘI XÁC MINH, XỬ LÝ VIỆC VẬN ĐỘNG HỌC SINH KHÔNG THI LỚP 10

Ngày 20/4/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn 1024/SGDĐT-GDPT về việc rà soát, kiểm tra hiện tượng vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã nhận được thông tin phản ánh về một số cơ sở giáo dục trên địa bàn có hiện tượng giáo viên định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập chưa cao không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông (THPT) năm học 2022 - 2023.

Sở Giáo dục yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm (nếu có tình trạng trên).

Đồng thời quán triệt, chỉ đạo bằng văn bản tới tất cả các trường trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn chấm dứt ngay việc vận động, tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 và các năm tiếp theo.

Việc học tập và đăng kí nguyện vọng tuyển sinh vào các trường THPT là quyền, nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh. Công tác phân luồng sau cấp THCS, các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có sự lựa chọn phù hợp, không mang tính ép buộc.

Sở cũng yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hiện tượng trên và kịp thời tổng hợp, báo cáo bằng văn bản về Sở.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu