1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐÃ CÓ ĐIỀU LỆ MỚI CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Ngày 19/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 856/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã được Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 2021 - 2026) thông qua tại phiên họp ngày 26/12/2021.

Theo đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp thống nhất toàn quốc của các Đoàn Luật sư, các luật sư Việt Nam. Liên đoàn Luật sư Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.

Biểu tượng của Liên đoàn Luật sư là hình tròn nền xanh da trời, ở chính giữa là cán cân công lý gắn cùng với hình tượng cuốn sách, dưới cán cân công lý ghi dòng chữ “VIETNAM BAR FEDERATION”, hai bên mỗi bên có ba dải màu vàng đậm, phía bên trên là ngôi sao vàng hình cờ Tổ quốc Việt Nam và dòng chữ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Trụ sở của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ, bình đẳng, thiểu số phục tùng đa số theo quy định của Điều lệ Liên đoàn; chịu sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu