1
Bạn cần hỗ trợ?

KHÔNG CHẤP HÀNH LỆNH GỌI NHẬP NGŨ SẼ BỊ PHẠT ĐẾN 75 TRIỆU ĐỒNG

Đây là quy định mới được bổ sung theo Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Cụ thể, Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP về vi phạm quy định về nhập ngũ như sau:

Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng nếu không có mặt đúng thời gian/địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

Trước đây mức phạt này chỉ từ 1,5 - 2,5 triệu đồng. Sau khi sửa đổi quy định, mức phạt này đã tăng đến 16 lần.

Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng nếu gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ (quy định mới bổ sung).

Phạt tiền từ 50 - 75 triệu đồng nếu không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ (quy định mới bổ sung).

Nghị định 37/2022 có hiệu lực từ ngày 22/7/2022.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu