1
Bạn c�n h� tr�?

ĐÃ CÓ NGHỊ ĐỊNH 69/2024/NĐ-CP VỀ ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

Ngày 25/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Theo Điều 7, cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử như sau:

- Công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên đã cấp thẻ Căn cước công dân/thẻ Căn cước còn hiệu lực thì được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, mức độ 02.

Công dân Việt Nam từ 06 đến dưới 14 tuổi đã cấp thẻ Căn cước thì được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, mức độ 02 khi có nhu cầu. Công dân Việt Nam dưới 06 tuổi đã cấp thẻ Căn cước thì được cấp tài khoản định danh mức độ 01 khi có nhu cầu.

- Người nước ngoài từ 06 tuổi trở lên đã được cấp thẻ thường trú, tạm trú tại Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện tử mức độ 02 khi có nhu cầu.

Người nước ngoài dưới 06 tuổi được cấp thẻ thường trú, tạm trú tại Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01 khi có nhu cầu.

- Cơ quan, tổ chức thành lập/đăng ký hoạt động tại Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử không phân biệt theo mức độ.

Nghị định 69/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2024.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu