1
Bạn cần hỗ trợ?

TỪ 2022-2030: PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SẠC ĐIỆN, SỬ DỤNG 100% XĂNG E5 RON 92

Ngày 22/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm thải khí các-bon và mê-tan của ngành giao thông vận tải.

Theo đó, Quyết định đề ra lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh trong giai đoạn 2022 - 2030 như sau:

- Thúc đẩy sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và sử dụng các loại phương tiện giao thông sử dụng điện; mở rộng phối trộn, sử dụng 100% xăng E5 với phương tiện giao thông đường bộ.

Phát triển hạ tầng sạc điện để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

- Khuyến khích các bến xe, trạm dừng nghỉ chuyển đổi theo tiêu chí xanh.

Đến năm 2040, từng bước hạn chế và tiến tới dừng sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sử dụng trong nước.

Đến năm 2050, 100% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chuyển sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng sạc điện để cung cấp năng lượng xanh trên toàn quốc.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu