1
Bạn c�n h� tr�?

HỒ SƠ TUYỂN CHỌN TỔ VIÊN TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ CƠ SỞ

Bộ Công an hướng dẫn hồ sơ tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cụ thể, hồ sơ tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở bao gồm:

  • Đơn đề nghị tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;
  • Bản khai sơ yếu lý lịch;
  • Giấy chứng nhận về việc có đủ sức khoẻ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
  • Bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành giáo dục trung học cơ sở trở lên hoặc đã học xong giáo dục tiểu học.

Công an cấp xã là cơ quan tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ thông báo ngay khi tiếp nhận và hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Công an cấp xã lập danh sách công dân dự tuyển, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt và niêm yết công khai danh sách công dân dự tuyển tại trụ sở Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Công an cấp xã, nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân phố.

Công dân được xét tuyển phải được quá nửa tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín nhất trí.

Trường hợp được quá nửa tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp nhất trí nhưng nhiều hơn số lượng Tổ viên cần tuyển chọn thì lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng Tổ viên cần tuyển chọn.

Trường hợp kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín ngang nhau thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng xét tuyển được ủy quyền điều hành cuộc họp quyết định.

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập Biên bản kết quả xét tuyển, Công an cấp xã niêm yết công khai Biên bản kết quả xét tuyển tại trụ sở Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Công an cấp xã, nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân phố.

Đồng thời, thông báo kết quả xét tuyển đến địa chỉ của công dân tham gia dự tuyển, thông báo thời gian đến nhận nhiệm vụ cho được tuyển chọn.

Thông tư 14/2024/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Note:

- Trên đây là nội dung tóm tắt. Nếu Quý khách còn vướng mắc, và có yêu tư vấn chi tiết vui lòng gửi về Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu