1
Bạn c�n h� tr�?

GIÁ PHÁT ĐIỆN, HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN TỪ NGÀY 01/6/2024

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 về quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.

Giá phát điện của nhà máy điện xây dựng trên cơ sở các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ của chủ đầu tư và tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính (IRR) không vượt quá 12%.

Giá phát điện của nhà máy điện gồm các thành phần sau:

- Giá hợp đồng mua bán điện: Do các bên thỏa thuận và được xây dựng theo Điều 4 Thông tư này;

- Giá đấu nối đặc thù (nếu có): Do các bên thỏa thuận và được xác định theo Điều 8 Thông tư này.

Giá phát điện chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, thuế giá trị gia tăng, tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn và nước thải công nghiệp và các khoản thuế, phí...

Giá hợp đồng mua bán điện để so với khung giá phát điện năm cơ sở:

- Giá hợp đồng mua bán điện năm cơ sở không vượt quá khung giá của nhà máy điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

- Trường hợp năm cơ sở của nhà máy điện không có khung giá phát điện, giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy được tính trên các thành phần chi phí tương ứng để so với khung giá phát điện của năm gần nhất của loại hình nhà máy điện đó.

Thông tư 07/2024/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/6/2024.

Note:

- Trên đây là nội dung tóm tắt. Nếu Quý khách còn vướng mắc, và có yêu tư vấn chi tiết vui lòng gửi về Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu