1
Bạn c�n h� tr�?

TRỢ CẤP GẦN 1 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG CHO CÔNG AN CHỐNG MỸ ĐÃ XUẤT NGŨ

Ngày 25/8/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư 41/2023/TT-BCA quy định thực hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương có thể được trợ cấp mỗi tháng cao đến 976.337 đồng. Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương như sau:

- Có thời gian công tác được tính hưởng chế độ từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm;

- Có thời gian công tác được tính hưởng chế độ từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương, sau đó công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hoặc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hương lương hưu hằng tháng.

Mức hưởng trợ cấp hằng tháng đối với người có số năm công tác thực tế được tính hưởng chế độ từ đủ 15 năm là 813.614 đồng/tháng.

Sau đó cứ thêm 01 năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5%, mức trợ cấp cụ thể như sau:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm: 813.614 đồng/tháng;

- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm: 854.295 đồng/tháng;

- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm: 894.975 đồng/tháng;

- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm: 935.656 đồng/tháng;

- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm: 976.337 đồng/tháng.

Thông tư 41/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 10/10/2023.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu