1
Bạn c�n h� tr�?

HOÀN THÀNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC TRONG THÁNG 3/2024 ĐỂ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2024 theo Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 05/3/2024 của Chính phủ.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2024, Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả về tổ chức bộ máy, biên chế; công vụ, công chức; xây dựng chính quyền địa phương; hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh công chức và tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong tháng 3/2024 để thực hiện chính sách tiền lương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan để kịp thời giải đáp, hướng dẫn trong trường hợp có vướng mắc.

Bộ Nội vụ chủ trì hoàn thiện Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với đối tượng thuộc thẩm quyền của Chính phủ; phối hợp với các cơ quan có liên quan của Đảng, Quốc hội trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định về chế độ tiền lương mới.

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Bộ Chính trị triển khai chính sách tiền lương mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ có nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về đánh giá chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính các bộ, cơ quan, địa phương.

Note:

- Trên đây là nội dung tóm tắt. Nếu Quý khách còn vướng mắc, và có yêu tư vấn chi tiết vui lòng gửi về Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu