1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIẢM ÁP LỰC TĂNG GIÁ XĂNG DẦU TRONG NƯỚC

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05 năm 2022.

Tại Phiên họp, Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương nghiên cứu và đề xuất phương án nhằm giảm áp lực tăng giá xăng dầu trong nước, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, không để ảnh hưởng lớn đến mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tích cực, quyết liệt theo thẩm quyền các giải pháp, biện pháp đồng bộ, điều hành để bình ổn giá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá và quy định của pháp luật về giá, nhất là đối với các mặt hàng như: Xăng dầu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, vật liệu xây dựng, vật tư, cước phí vận tải, chi phí logistics...

Ngoài ra, Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện một số nội dung:

- Tăng cường theo dõi, bảo đảm cung cầu mặt hàng xăng dầu, bảo đảm năng lực sản xuất xăng dầu hiệu quả, đạt sản lượng cung cấp tối đa theo thiết kế của các nhà máy;

- Điều hành giá xăng dầu chủ động, kịp thời, hiệu quả;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2022.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu